CT1 – Sơn Chống Thấm Trộn Xi Măng

0

Mô tả sản phẩm: TechOne – Chống thấm đa năng hệ xi măng được pha trộn cùng với thành phần xi măng thành chất có tác dụng chống thấm trên bề mặt tường đứng và tạo bề mặt có độ bền vững cao cho lớp vữa bên ngoài công trình

Mã: CT Trộn Danh mục: