CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SƠN TECHONE

Văn phòng : Km12 +500 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

  0911.865.393

 www.techonepaint.com.vn

 painttechone@gmail.com